Projektování a inženýrská činnost.

Služby

Naše firma nabízí zpracování projektové dokumentace v oblasti pozemních staveb a tepelných sítí. V oblasti pozemních staveb jsme schopni zpracovat projekty rodinných domů, bytových domů, občanských staveb a průmyslových staveb od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po realizační dokumentaci včetně všech profesí.

V oblasti tepelných sítí zpracujeme projekty teplovodů, horkovodů, případně i parovodů a to v předizolovaném nebo klasickém provedení. Dokumentaci zpracujeme pro územní souhlas nebo územní rozhodnutí a následně pro realizaci stavby.

U všech našich projektů provádíme kompletní inženýrskou činnost a obstaráme povolení stavby.

Ve fázi realizace staveb provádíme autorský dozor a pomůžeme investorovi s uvedením stavby do provozu.