Projektování a inženýrská činnost.

Projekty pozemních staveb

Zpracujeme projekty bytových, občanských a průmyslových staveb. V rámci inženýrské činnosti zajistíme také povolení těchto staveb.

Projekty tepelných sítí

Zhotovíme projekty teplovodů, horkovodů, případně parovodů ve stupni pro umístění a následně pro realizaci stavby. Obstaráme územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Realizace staveb

Ve fázi realizace staveb provádíme autorský dozor, případně stavební dozor. Na stavbách realizovaných dle našich projektů jsme schopni zpracovat dokumentaci skutečného provedení a obstarat podklady ke kolaudaci.